הכל, ממש הכל, משתנה כשמתקשרים אותו נכון!
זו לא דיפלומטיה,
או פוליטיקה,
זה לא לבוש חיצוני,
אלה אינן רק מילים יפות,
זו תקשורת שמבוססת על זיהוי צרכי שלי.
מהפיכה בפני עצמה בתרבות, שבה רגשות מסוימים לא לגיטימיים.
קבלה של צרכים ורגשות אלה ותיווכם לאחר בפשטות…
שכחנו איך לדבר בפשטות
על מה אנחנו צריכים
מה אנחנו מרגישים
מה חשוב לנו
שכחנו, שזה חשוב לברר מה אנחנו מרגישים, צריכים ורוצים
שכחנו
אבל קול פנימי זה לא שכח אותנו, למזלנו.