החיים מקדמים אותנו כל הזמן לעבר הלא נודע
כשניפגש נצעד לשם יחד
בכל צעד נעצור
נברר רגשות, מחשבות, נתונים רלוונטיים
מתוך הצעד הראשון יתגלה הצעד הבא
וזה שאחריו וזה שאחריו…
הביטחון יגיע מתוך פתיחות והקשבה למתרחש ברגע הזה
לא מתוך זה שאנחנו יודעים את התוצאה
או את הסיבה.