ההזמנה לגישור היא הזמנה להתבוננות חדשה על קשיים בחיינו.
כולנו מכירים את הקושי בתוך קונפליקט; ההצפה הרגשית,
המחשבות שאינן מרפות, האלימות הפנימית…
אני יודעת
להקשיב
להרגיש
להתקרב
אני יודעת היטב
להימנע משיפוטיות
אני יכולה בקלות
לשמוע את הסיפור שלך
לשמוע את הסיפור האחר
לחוות את שני הסיפורים כאמת,
מציאות חיה וניתנת להבנה.
לחוות את שני הסיפורים כאנושיים
ומשום כך צודקים ומוצדקים.
חוויה זו היא בעלת ערך רב לתהליך הגישור,
והיא כשלעצמה מחוללת טרנספורמציה.